Feng Ju Ph.D.

Principal Investigator

                                   

Contact Information


E-mail:jufeng@westlake.edu.cn

Tel: +86-0571-87380995

Lu Zhang

Postdoctor

Han Gao

Postdoctor

Chunhong Chen

Postdoctor

Zhe Zhang

Postdoctor

Xinyu Zhu

PostdoctorRuoqun Zhang

Research AssistantHui Wang

PhD Candidate (2019)

Limin Lin

PostdoctorHuilin Zhang

PhD Candidate (2019)

Yuanzhen He

PhD Candidate (2020)

Yisong Xu

Research Assistant


Xinyu Huang

PhD Candidate (2019)


Guoqing Zhang

PhD Candidate (2020)

Hui Jin

Research Assistant


Ling Yuan

PhD Candidate (2019)

Zhiguo Zhang

PhD Candidate (2020)


Ze Zhao

PhD Candidate (2020)Xiaoxi Kang

PhD Candidate (2021)Jian'an Hao

Associate Researcher

(2018.11-2019.08)


Manli Lin

Research Assistant

(2018.09-2019.07)


Yinyin Bai

Visiting Student

(2019.07-2019.08)

Xuan Li

Visiting Student

(2019.07-2019.08)

Xiangyu Yang

Visiting Student

(2020.05-2021.02)


Zijie Ding

Visiting Student

(2021.07-2021.08)Wanzi Xiao

Visiting Student

(2021.07-2021.08)Haoran Peng

Visiting Student

(2020.10-2021.09)