Feng Ju Ph.D.

Principal Investigator

                                   

Contact Information


E-mail:jufeng@westlake.edu.cn

Tel: +86-0571-87380995

Lu Zhang

Postdoctor

Zhe Zhang

Postdoctor

Xinyu Zhu

PostdoctorLimin Lin

PostdoctorYisong Xu

Research Assistant


Songmei Zhu

Research AssistantQi Zhu

Research AssistantXinyu Huang

PhD Candidate (2019)


Huilin Zhang

PhD Candidate (2019)

Hui Wang

PhD Candidate (2019)

Ling Yuan

PhD Candidate (2019)

Zhiguo Zhang

PhD Candidate (2020)


Ze Zhao

PhD Candidate (2020)Yuanzhen He

PhD Candidate (2020)

Guoqing Zhang

PhD Candidate (2020)

Xiaoxi Kang

PhD Candidate (2021)Han Gao

Postdoctor

(2020.3-2022.3)

Chunhong Chen

Postdoctor

(2020.3-2022.3)

Jian'an Hao

Associate Researcher

(2018.11-2019.08)


Yinyin Bai

Visiting Student

(2019.07-2019.08)

Manli Lin

Research Assistant

(2018.09-2019.07)


Xuan Li

Visiting Student

(2019.07-2019.08)

Ruoqun Zhang

Research Assistant

(2020.12-2021.08)Xiangyu Yang

Visiting Student

(2020.05-2021.02)


Hui Jin

Research Assistant

(2020.06-2021.08)Haoran Peng

Visiting Student

(2020.10-2021.09)Zijie Ding

Visiting Student

(2021.07-2021.08)Wanzi Xiao

Visiting Student

(2021.07-2021.08)