Feng Ju

Principal InvestigatorLu Zhang

Postdoctor

Han Gao

Postdoctor

Chunhong Chen

Postdoctor

Zhe Zhang

Postdoctor

Yuanzhen He

Research Assistant

Yisong Xu

Research Assistant


Guoqing Zhang

Bioinformatician

Hui Wang

PhD Candidate (2019)

Xinyu Huang

PhD Candidate (2019)


Ling Yuan

PhD Candidate (2019)

Huilin Zhang

PhD Candidate (2019)

Zhiguo Zhang

PhD Candidate (2020)


Ze Zhao

PhD Candidate (2020)Manli Lin

Research Assistant

(2018.09-2019.07)


Jian'an Hao

Associate Researcher

(2018.11-2019.08)


Xuan Li

Visiting Student

(2019.07-2019.08)

Yinyin Bai

Visiting Student

(2019.07-2019.08)

Xiangyu Yang

Visiting Student

(2020.05-2020.08)